Thứ Hai, 3 tháng 3, 2014

Phúc Âm Tròn

Ban đầu là những đốm
Những đốm nở no tròn
Ban đầu là đơn sắc
Đơn sắc hóa cầu vồng

Ban đầu là mờ nhạt
bóng dần đã định hình
Ồ!Rõ một sinh linh
Giống mình như đồng dạng.

Hắn kia vừa tròn tháng
Mình thì đã bạc đầu
Hắn nói: Chưa lạ đâu
Kẻ nọ đà cải táng!

Hắn thấy mình phát hoảng
Giải thích rất hiền từ:
Lớp không gian thực hư
Vô biên trong hữu hạn.

Sinh linh là ánh sáng
Sóng và hạt cùng tồn
Trong vô lượng càn khôn
Đa tầng tu nhân quả.

Sinh linh ghim trong đá
Học được cách kiệm lời
Sinh linh trong cây cỏ
Học trao đời hương hoa.

Sinh linh trong thú hoang
Học hiền từ, hãi, sợ
Người tu từ kiếp Rợ
Đến kiếp Thần, Phật, Tiên.

Năng lượng trong thiên nhiên
Không mất đi chỉ chuyển
Dòng thiên tiên bất biến
Lưu dẫn phúc âm tròn

Đốm nhòa trong màu son
Tôi òa trong tôi
...
Thức!

-------------
27/11/2013
ĐẶNG HỒNG THÚY

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 

Tổng số lượt xem trang

Được tạo bởi Blogger.